logo-print
T (0186) 61 55 00

OVER GIVERBO

"Giverbo beschikt over de kennis en ervaring om producten vanaf de tekentafel tot oplevering van het project te begeleiden."
Inleiding
Giverbo levert inmiddels al meer dan 55 jaar producten voor de Weg- en Waterbouw en heeft door een consistent beleid door de jaren heen een naam opgebouwd als kwaliteitsleverancier. Giverbo onderscheidt zich door een breed assortiment en een goede service. Met de klant wordt mee gedacht en naar een goede oplossing gezocht bij zowel standaard als afwijkende vragen. Mede door dit samenspel met de klant komt Giverbo regelmatig met nieuwe producten of varianten op bestaande producten. Giverbo is in staat een totaalpakket te verzorgen met de focus op kwaliteit en klantgerichtheid.
Giverbo beschikt over de kennis en ervaring om producten vanaf de tekentafel tot oplevering van het werk te begeleiden. Dit kan ook betekenen dat Giverbo verantwoordelijk wordt voor de aanleg van de materialen.

Op onze website www.giverbo.nl tonen wij onze producten en uitgebreide mogelijkheden. U kunt hierbij tevens 3D-tekeningen downloaden en besteksteksten in uw programma binnenhalen. 
Wij hopen dat deze website u van dienst zal zijn bij het realiseren van uw plannen. Voor eventuele vragen kunt u ons e-mailen via info@giverbo.nl  of telefonisch contact zoeken via 0186-615500.


Kwaliteit
Vanaf eind 1996 is het kwaliteitsgericht handelen van het personeel van Giverbo vastgelegd middels het behalen van het, thans NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat en inmiddels zijn wij ook in het bezit van het milieucertificaat NEN-EN-ISO 14001:2015. Dit milieumanagementsysteem is een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieu. Via dit milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering.
Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
  • voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s;
  • streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waar een goed milieumanagementsysteem aan zou moeten voldoen.

Het streven van alle werknemers van Giverbo is erop gericht dat onze afnemers worden bediend met een kwaliteitsproduct, waar mogelijk voorzien van het KOMO-garantiemerk/CE-markering.
Onze betonstraatstenen zijn bijvoorbeeld apart beoordeeld door het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie) vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt wat heeft geresulteerd in het uitgeven van de Dubo-Keur certificaten in alle gebruikerscategorieën.



MVO
Giverbo doet er alles aan om zo verantwoord mogelijk te ondernemen en de aspecten Planet (milieuaspecten), People (sociale aspecten) en Profit (financiële afwegingen gedurende de levenscyclus) constant in ogenschouw te nemen. Giverbo neemt hierbij zijn verantwoordelijkheid waarbij het aspect Profit niet buiten beschouwing gelaten kan worden. Ons inziens kunnen duurzaamheid- en economisch keuzes prima samen gaan terwijl de effecten van de bedrijfsactiviteiten worden beperkt.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Giverbo een al langer ingevoerd begrip en het behalen van de certificaten als bijvoorbeeld ISO-normeringen en Dubo-keur kunnen dit mede bevestigen, maar het gaat er uiteindelijk om wat je als bedrijf echt kan bijdragen. Dit begint al intern met bijvoorbeeld het scheiden van het afval, het daar waar mogelijk verminderen van de CO2-uitstoot (elektrisch rijden, betere CV-installatie), het verminderen van het papiergebruik tot sponsoring en giften aan goede doelen. 

Afval/Recycling
Afval wordt bij Giverbo gescheiden verzameld en ingeleverd. Dit doen we omdat het afval zo goed verwerkt kan worden door de RAD (Regionale Afvalstoffen Dienst). Ons doel is om zo min mogelijk afval te produceren en dit wordt in onze gehele bedrijfsvoering doorgevoerd.
Zo kunnen ook grondstoffen voor door ons te leveren producten gerecycled worden. Betonpuin is bij uitstek geschikt om verwerkt te worden tot betongranulaat. Dit betongranulaat kan vervolgens worden toegepast als grindvervanging in het betonmengsel. Bijkomend voordeel is dat hierdoor minder afgravingen hoeven plaats te vinden.

Machinaal straten
Dat de samenwerking met de overheid belangrijk is bij het realiseren van maatschappelijke doelen is bovendien bij het machinaal straten goed te zien. Pas na de verplichting en stimulering vanuit de overheid, van het machinale straten, zorgde dit bij Giverbo in slechts een aantal jaren voor een toename van 5% naar 85%. Om de klant goed te kunnen bedienen is hiervoor een behoorlijke investering gedaan. Hierdoor ontstaan geen verliezen en is het energie verbruik bij productie optimaal. Deze machinale pakketten worden geleverd op pallets die hergebruikt worden (statiegeld regeling) en die van FSC hout zijn vervaardigd.

Vervoer
Voor het vervoer van de producten maakt Giverbo B.V. sinds de oprichting gebruik van de diensten van Zijderhand Transport bv, al vele jaren een begrip in de transportwereld. Zijderhand Transport bv beschikt over een modern wagenpark voorzien van boordcomputers met track en trace.
 
Een efficiënte rittenplanning maakt onderdeel uit van de gehele leveringsketen en garandeert minimaal leeg gereden kilometers. Via telematica worden de data van de wagens dagelijks verzameld en op deze manier wordt de prestatie per chauffeur en voertuig gecontroleerd. Dit met als uitgangspunt het milieu niet onnodig te belasten. Hierdoor is onder andere ingesteld dat, wanneer een wagen langer dan 1 minuut stationair loopt, hij vanzelf uit gaat.
Bovendien zijn alle wagens begrensd op 84 km/uur, hetgeen milieutechnisch gunstig is. De normale begrenzing van vrachtwagens bedraagt 87 km/uur, maar Zijderhand heeft verder begrensd om nog meer brandstof te besparen.
Vanaf september 2023 is de eerste volledig elektrische vrachtwagen in combinatie met elektrische stenenkraan in bedrijf. Deze is in staat om elektrisch naar de bouwplaats te rijden zodat er geen onnodige CO2 uitstoot is.

Met zo'n 15 wagens uitgerust met laadkranen verzorgt Zijderhand Transport bv voor Giverbo B.V. het vervoer van vele soorten en maten producten voor weg- en waterbouw van de productielocatie naar de meest uiteenlopende bouwlocaties. Vrachtwagens veelal in de kleuren van Giverbo B.V. met een moderne uitstraling en voorzien van chauffeurs met tientallen jaren ervaring op het gebied van producten voor de weg- en waterbouw, die daarnaast VCA-gecertificeerd zijn.

Periodiek worden kranen e.d. getest ter voorkoming van stukgaan, zodat de werkzaamheden zonder uitval van installaties kunnen plaatsvinden.

Alle wagens voldoen minstens aan de strengste milieunorm, Euro 6, de stenenkranen minimaal stage 5. Zowel de wagens als kranen kunnen draaien op HVO-100 diesel. Hiervoor heeft Zijderhand op eigen terrein een tankinstallatie staan waardoor HVO-100 altijd voorhanden is. Opladen van de elektrische vrachtwagens en kranen geschiedt ook op het eigen terrein waar een tweetal 120kw/hr laadpalen zijn geïnstalleerd zodat voldoende laadcapaciteit aanwezig is voor 4 trucks.

Alle wagens zijn bovendien voorzien van 360° camera’s hetgeen de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom en op de bouwplaats ten goede komt.

Voortdurend wordt er met de klant meegedacht om zo tot de beste logistieke oplossingen te komen. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen en vormen van aandrijving worden op de voet gevolgd om de beste transportoplossing te kunnen blijven bieden.

Grondstoffen
Onze grondstoffen (o.a. zand, grind en cement)  voor bijvoorbeeld de  productie van betonstraatstenen te Gouda worden geproduceerd op een energiezuinige wijze. Wij hebben hier voortdurend overleg over met onze leveranciers. De grondstoffen  worden met schepen aangevoerd in plaats van per as. De hoeveelheden per schip zijn ongeveer 1100 ton en per as is slechts 25 ton mogelijk te vervoeren vanuit de winlocaties.

Er wordt bovendien geproduceerd met een hoogwaardige Hoogovencement die een veel geringere CO2-belasting heeft dan Portlandcement. Ons Hoogovencement wordt per schip aangevoerd in hoeveelheden van 400 ton terwijl per as slechts 30 ton mogelijk is. Door een optimaal mengsel is het verbruik van de hoogwaardige Hoogovencement zodanig dat altijd aan de kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan en de CO2 belasting zo minimaal mogelijk is. De deklaag van de stenen is voorzien van natuurlijke materialen die hun kleurvastheid behouden en zodoende een lange levensduur garanderen. De verharding van de betonstraatstenen vindt plaats in een optimaal gedimensioneerde verhardingsruimte (met minimale uitstraling van warmte naar de omgeving en recirculatie van de warmte).
Het voordeel van een productieproces met deklagen is dat de verwerking van betonpuingranulaat en Eco-granulaat eenvoudig tot de mogelijkheden behoort. Hierdoor is er nog meer milieuvoordeel te halen.
Door een slimme productiemethode is er bij ons sprake van een minimale uitval en dus ook afval. Bovendien  wordt deze kleine hoeveelheid beton weer vermalen tot puingranulaat en hergebruikt.
 
Energie
De elektriciteit die bij ons wordt verbruik komt uit een groene bron. Bovendien dragen de energiebesparingsprogramma’s bij  aan een optimale energiehuishouding met als effect een verlaging van de CO2-belasting.

Werkwijze
Bovengenoemde punten maken duidelijk dat  Giverbo in alle stappen van het leveringsproces bezig is om de belasting voor het milieu zo minimaal mogelijk te maken. Nog niet genoemd hierbij is bijvoorbeeld  dat de door ons benodigde ontkistingsolie in het productieproces natuurlijk biologisch afbreekbaar is en geen belasting voor het milieu vormt. Ook hebben alle voertuigen bij Giverbo minimaal een groen label.

Bij alle verbeterstappen staat het verminderen van de CO2-belasting centraal. Aangezien onze leveringen zich onderscheiden met projecten van de meest uiteenlopende aard en omvang komt hierbij heel wat kijken.
Het team van Giverbo zet zich voor de kleinere projecten met evenveel passie in als voor de grotere projecten zoals bruggen of andere prefab werken. We werken met meer dan 20 collega’s vanuit ons verkoopkantoor in Oud-Beijerland. Van daaruit bedienen we opdrachtgevers in heel Nederland. Elke regio heeft bovendien een eigen vertegenwoordiger waar onze klanten een vrijblijvende afspraak mee kunnen maken. We beschouwen iedere vraag als een unieke vraag. We halen dus geen panklare oplossingen uit de computer, maar komen met specifieke antwoorden en specifieke oplossingen voor specifieke vragen. We staan hiervoor van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat klaar voor onze klanten.

Met onze adviezen en leveringen willen we projecten realiseren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving of ondergronds een toegevoegde waarde hebben voor een duurzame oplossing.

GESCHIEDENIS
Giverbo is opgericht op 1 januari 1965 en bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. Wat ooit begon in een woonhuis is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 20 medewerkers vanuit een fraai geoutilleerd bedrijfspand in Oud-Beijerland en een productielocatie te Gouda.
• 1965:  Oprichting door D.P. van Gilst sr.
             Vestiging Sportlaan 40 te Oud-Beijerland.
             Oorspronkelijk vanuit het woonhuis en aansluitend vanuit een kantoorunit.
• 1974:  Vestiging Langeweg 13 te Oud-Beijerland.
• 1990:  Vestiging Louis Pasteurstraat 2 te Oud-Beijerland.
• 1995:  Toetreding tot de directie D.P.van Gilst jr. en J. van Gilst.
• 1996:  In het bezit van NEN-EN_ISO 9001:2000.
• 2000:  Vestiging Verdoorn Beton te Gouda 100% in eigendom.
• 2014:  In het bezit van NEN-EN_ISO 14001:2004.
• 2015:  50-jarig jubileum.
 

GESCHIEDENIS GIVERBO



Giverbo is opgericht op 1 januari 1965 en bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar. Wat ooit begon in een woonhuis is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met meer dan 20 medewerkers vanuit een fraai geoutilleerd bedrijfspand in Oud-Beijerland en een productielocatie te Gouda.

• 1965: 
   Oprichting door D.P. van Gilst sr. 
   Vestiging Sportlaan 40 te
   Oud-Beijerland.
   Oorspronkelijk vanuit het woon-
   huis en aansluitend vanuit een
   kantoorunit.
• 1974: 
   Vestiging Langeweg 13
   te Oud-Beijerland.
• 1990: 
   Vestiging Louis Pasteur-
   straat 2 te Oud-Beijerland.
• 1995: 
   Toetreding tot de directie
   D.P. van Gilst jr. en J. van Gilst.
• 1996: 
   In het bezit van NEN-EN_ISO
   9001:2000.
• 2000: 
   Vestiging Verdoorn Beton
   te Gouda 100% in eigendom.
• 2014: 
   In het bezit van NEN-EN_ISO
   14001:2004.
• 2015:  50-jarig jubileum.